Czym jest BNI? Kto może dołączyć do BNI?

Czym jest BNI? Kto może dołączyć do BNI?

Pozyskanie kontaktów biznesowych może się okazać kluczem do sukcesu. Problem może jednak stanowić zlokalizowanie potencjalnych wspólników z zupełnie odrębnych branż oraz uniknięcie sabotażu wynikającego, np. z konkurencji. Na szczęście funkcjonują dziś grupy biznesowe, których założeniem jest skupiać przedsiębiorców, którzy mogą sobie nawzajem pomagać. Właśnie dlatego warto dowiedzieć się, czym jest i kto może dołączyć do BNI.

Czym jest BNI?

BNI, czyli Business Networking International, to organizacja z pozornie bardzo prostym założeniem. Jej celem jest zbliżanie do siebie ludzi, którzy mogą tego potrzebować. Dla firm, które dołączyły do BNI jest to natomiast możliwość do uzyskania i podtrzymywania kontaktów biznesowych. Może być trudno wycenić dobrą reklamę. Tym więcej problemu może stanowić określenie wartości poznawania nowych partnerów w biznesie.

Wizją BNI jest pomoc w tym procesie, przez tworzenie zwartych grup lokalnych. Wsparcie okolicznych specjalistów może być kluczowe w rozwoju naszej firmy, dlatego sposoby na to jak nawiązać kontakty biznesowe podpowiada blog www.spotkajbiznes.pl, z których jednym są tzw. śniadania biznesowe. To właśnie podczas tych spotkań organizowanych na przykład przez BNI Polska, przedsiębiorcy mają szansę poznać się nawzajem, wymienić kontaktami oraz potencjalnie nawiązać kluczowe dla firmy relacje.

Kto może dołączyć do BNI?

Główną zasadą tego jak funkcjonują grupy BNI, jest brak konkurencji w środowisku lokalnym. Przy pytaniu o to kto może dołączyć do BNI, oznacza to więc, że w ramach jednej grupy biznesowej, firmy nie mogą się powtarzać. Tłumacząc jeszcze dosadniej, jeśli jesteśmy przedstawicielami niszowej branży, mamy większe szanse na dołączenie do danej grupy BNI.

Tak czy inaczej, decyzja podejmowana jest przeważnie po dokładnej analizie, ale z zasady jeśli nasz biznes nie ma w okolicy większej konkurencji, możemy liczyć na tym większe szanse pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby. Kolejną niezbędną kwestią podczas ubiegania się o miejsce w grupie BNI jest to, czy będziemy w stanie sprostać wymaganym opłatom wstępnym. Biorąc pod uwagę nastawienie na widocznie jakościowy dobór członków, można założyć, że ten, kto może dołączyć do BNI, powinien również wnosić ze sobą wartościowe kontakty biznesowe.

Jak działa BNI?

Główną zasadą działania BNI jest wspieranie się nawzajem osób zainteresowanych. Tworzone grupy biznesowe funkcjonują w oparciu o zasadę „dawaj i dostawaj”. W największym skrócie oznacza to, że wnoszona przez nas wartość, w postaci kontaktów biznesowych, powinna do nas wrócić. Przez prostą matematykę można nawet stwierdzić, że wniesiona wartość powinna zostać przemnożona przez liczbę członków i wrócić do nas jeszcze większa.

Otóż zasada „dawaj i dostawaj” zakłada, że kiedy potencjalnie udostępnimy nasze kontakty biznesowe kilku osobom, powinny się one odwdzięczyć czymś podobnym. Dzięki takiemu powielaniu znajomości, z nawet swoich wpływów, łatwiejszą może być dla nas nawigacja po nawet znanym nam terenie lokalnym.

Podsumowując więc, zastanawiając się czym jest BNI, warto wyobrazić sobie salę pełną osób, które mogą w jakimś stopniu przyczynić się do rozwoju naszej firmy. To, kto może dołączyć do podobnej grupy, jest uzależnione głównie tym, czy nie ma w niej już innej osoby lub firmy, która prezentuje założenia podobne do naszych. Na koniec, samo działanie BNI można określić jako wzajemne wspieranie się lokalnych przedsiębiorców, zwartych lokalnie i oddanych wspólnemu celowi rozwoju.

Spis treści:

Może Ci się spodobać także: